Publicerad den

Att medverka på hundutställning

Att medverka på olika hundutställning är väldigt populärt bland hundägare i Sverige. De flesta och största hundutställningarna i Sverige anordnas av Svenska Kennelklubben och dess medlemsklubbar. På svenska kennelklubbens webbplats finns en bra kalender med svenska hundutställningar. Hundutställningarna följer Svenska Kennelklubben utställningsbestämmelser, som till största delen stämmer överens med de motsvarande regler som gäller i kennelklubbar anslutna till den internationella kennelfederationen Fédération Cynologique Internationale (FCI). Vissa hundutställningar anordnas också av Svenska hundklubben och andra fristående rasklubbar.

Hundarna tävlar oftast i olika klasser beroende på hundens ålder. De vanligaste klasserna på svenska hundutställningar är;

  • Valpklass
  • Juniorklass
  • Unghundsklass
  • Bruks- respektive jaktklass
  • Öppen klass
  • Championklass
  • Veteranklass